ادیومتری صوت خالص

احتمالا تجربه انجام تست شنوایی را در زمان بدو ورود به مدرسه بخاطر دارید. در این تست هدفون روی گوش‌ها قرار می‌گرفت و مجموعه‌ای از صداهای بوق مانند برای شما فرستاده می‌شد، که باید با هر بار شنیدن صدا با فشردن دکمه شاسی یا بالا آوردن دست آزمایشگر را مطلع می‌کردید.

این تست، ادیومتری صوت خالص نام دارد و از آنجایی که صداها از گوش بیرونی و میانی شما عبور می‌کنند، ادیومتری راه هوایی نیز نامیده می‌شود و نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح شدت صدایی است که در فرکانس‌های مختلف برای فرد قابل شنیدن است. استفاده از هدفون برای انجام این تست، باعث می‌شود به صداهای هر گوش به طوراختصاصی پاسخ دهید.

در مواردی که استفاده ازهدفون امکان‌پذیر نباشد، مثل انجام تست شنوایی اطفال که ممکن است هدفون را قبول نکنند، از بلندگوهای داخل اتاقک برای فرستادن صدا استفاده می‌کنیم. این روش، غربالگری صداست. در این روش، صدا به صورت همزمان در هردو گوش پخش می‌شود و اگر فرد فقط در یک گوش مشکل شنوایی داشته باشد قابل شناسایی نیست.

دریافت پاسخ از فرد به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

  • بالا آوردن دست یا انگشت
  • فشردن دکمه روی شاسی و اشاره به گوشی که صدا را از آن می‌شنوید.
  • گفتن کلمه “بله” برای اینکه نشان دهید صدا را شنیده‌اید.

ادیولوژیست نتیجه تست شما را روی برگه‌ای به نام ادیوگرام رسم می‌کند.

در باره‌‌ی وزوز گوش چه می‌دانید؟

تست شنوایی اطفال

برای همکاری بهتراطفال حین انجام ادیومتری، بهتر است از بازی با آنها کمک بگیریم. برای این کار نوع خاصی ادیومتری به نام VRA و play audiometry وجود دارد.

VRA با استفاده از محرک‌های بینایی که برای کودک جذابیت بیشتری دارد، انجام می‌شود. این تست مناسب‌ترین روش برای کودکان سنین 6 تا 24 ماهگی است. در این روش به کودک آموزش داده می‌شود که با هربار شنیدن صدا، به سمت محل خروج صدا نگاه کند. همچنین معمولا در این قسمت یک عروسک یا اسباب بازی متحرک/چشمک‌زن وجود دارد که به عنوان جایزه در نظر گرفته می‌شود و هربار که کودک بعد از شنیدن صدا به سمت عروسک نگاه می‌کند، شروع به حرکت یا چشمک زدن می‌کند.

در play audiometry نیز با استفاده از روش‌های همراه با بازی از کودک پاسخ می‌گیریم. این روش برای کودکان سنین بین 2 تا 5 سال مناسب است و کودک باید با هر بار شنیدن صدا با یک بازی که به او آموزش داده می‌شود، پاسخ دهد. برای مثال، ممکن است از او بخواهیم هر بار صدا را شنید یک لوگو را داخل سطل بیاندازد و یا یک حلقه روی مخروط بگذارد.

ادیومتری صوت خالص

ادیومتری کودکان

ادیومتری راه استخوانی

این تست زمانی انجام می‌شود که درگوش خارجی یا میانی مشکلاتی مانند وجود جرم گوش در مجرا یا مایع در گوش میانی وجود داشته باشد. برای انجام این تست، وسیله کوچکی پشت گوش یا روی پیشانی قرار می‌گیرد. صداها از طریق این وسیله مرتعش کننده استخوان به گوش می‌رسد و باعث می‌شود جمجمه به آرامی مرتعش شود. در این روش صداها مستقیما وارد گوش داخلی و حلزون گوش می‌شوند و از گوش خارجی و میانی عبور نمی‌کنند. انجام این تست ادیولوژیست را از وجود مشکل در گوش میانی یا خارجی مطلع می‌کند.